Songs

Bhitai

Bhit Ja Bhitai | Tufail Sanjrani

Kech Kahi

Wendus Kech Kahi | Sanwal & Marvi

Malik

Muhnjo Malik toon | Shaman Ali Mirali

Jamshoro

Programme:Raagin Saan Rehan
Song:Mahki Payo Jamshoro
Singer:Waqar Mallah
Sindhi song
online indus TV

Yar Dadhi

Programme:Raagin Saan Rehan
Song:Yaar Dadhi Ishq Atish Lai Hai
Singer: Barkat fakeer
Sindhi song
online indus TV

Tera Sehwan

Tera Sehwan Rahe Abad
Singer: tufail sanjrani
Sindhi song
online indus TV

aashiq majboor

aashiq majboor aa
Singer: Ghulam Hussain Umrani
Sindhi song
online indus TV

Bi Khabar

Bi Khabar Nahy Par Maran Kha Poe | Sanam Marvi
Sindhi Song
Online Indus TV

Scroll to top